Rodzice dzieci w wieku od 3 do 7 lat mogą napotykać różne wyzwania.